Komornik Sądowy Tomasz Czernik

jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Jako organ władzy publicznej wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym. Poza egzekucją i zabezpieczeniem Komornik wykonuje również inne zadania określone w przepisach prawa.

Godziny otwarcia

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Tomasza Czernika

czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00.

Wpłaty

Wpłat można dokonać bezpośrednio w kancelarii komornika bądź przelewem bankowym na następujący numer rachunku bankowego:

55 1600 1332 1868 7069 4000 0003

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt KM / GKM / KMS / KMP / KMN + imię i nazwisko lub nazwę.

Kancelaria posiada rozwinięty system informatyczny umożliwiający elektroniczne zajęcia i przesyłanie danych wraz z uzyskiwaniem odpowiedzi.